Nova tehnika izrade faseta

Nova tehnika izrade faseta

   Doktorke Jelena i Nataša pohađale su obuku iz injekcione metode izrade kompozitnih faseta. Naše doktorke su naučile jednostavan način izrade ljuspica za prednje zube od posebnog, tečnog materijala za plombe.

     Dobijeni oblik zuba zadovoljava visoke estetske standarde. Materijali su otporni na zagrižajne sile, tako da je i funkcija odlična. Ovi materijali imaju širok spektar boja koje možemo prilagoditi boji pacijentovih zuba. Modernim materijalima, jednostavnom tehnikom izrade dolazimo do inzvanredih rezultata!      Ovo je za pacijenta vrlo ekonomično i praktično rešenje.

    Ukoliko niste zadovoljni oblikom svojih prednjih zuba ili na njima imate velike plombe, zakažite stomatološki pregled u ordinaciji Dental perfekt.