Most na implantatima

Kompleksni protetski rad

Pacijentkinja je došla kod nas sa kompleksnim problemom koji je zahtevao multidisciplinarni pristup i timski rad.

Pacijentu su uspešno ugradjena dva implanta u prenjem delu gornje vilice. Gornji prednji zubi su bili izgubljeni pre mnogo godina, što je izazvalo veliki gubitak kosti u tom delu. Nakon šestomesečnog zarastanja implantata i veštačke kosti, napravljen je most na implantatima od bezmetalne keramike.

Pacijentkinja je uspešno rešila višegodišnji nedostatak gornjih prednjih zuba.